น้ำท่วม เสี่ยงเท้าเปื่อย ใช้สมุนไพรช่วยได้

© สนับสนุนโดย EJAN กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะสมุนไพรใกล้ตัว สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานรับมือกับโรคน้ำกัดเท้าช่วงน้ำท่วมช่วงนี้นอกจากสถานการ...

Source: