"ออโตแอนติบอดี" ยิ่งทำให้คนติดโควิดอาการหนักกว่าเดิมหรือเปล่า

© Getty Images ตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มต้น นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดร่างกายคนแต่ละคนถึงตอบสนองต่อเชื้อไวรัสไม่เหมือนกัน ทำ...

Source: