เรื่องควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก

© Getty Images การฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ที่จะเริ่มในวันที่ 4 ต.ค. นี้ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า มีผู้ปกครองแสดงความประสงค์ให้บุตรหลายฉีด...

Source: