แนวคิดน่าสนใจที่ควรสอนเด็ก แบบไหนคือสัมผัสปลอดภัย - ไม่ปลอดภัย

© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ แนวคิดน่าสนใจ สอนเด็กให้รู้ถึงสัมผัสที่ดี และ ไม่ดี (good touch- bad touch) สัมผัสแบบใดรู้สึกปลอดภัย ไม่ปลอดภัย และสัมผัสแบบใดที่ตั...

Source: