อันตราย ผู้ป่วยเบาหวานต้องรู้ ภาวะเลือดเป็นกรด อันตรายถึงชีวิต

© สนับสนุนโดย EJAN ผู้ป่วยเบาหวาน ต้องรู้ นอกจากจะระวังอาการจากโรค ยังมีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องควบคุมคือ ภาวะ เลือดเป็นกรด เลือดเป็นกรดคืออะไร ?...

Source: