จุฬาฯ รับตรวจภูมิต้านทานโควิด-19 ฟรี 500 คน

หมอยง แจ้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับตรวจภูมิต้านทานโควิด-19 ฟรีจำนวน 500 คน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสเฟสบุ๊กกล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) มีแนวโน้มเข้าสู่การเป็นโรคประจำฤดูกาล แม้ว่าประชากรไทยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม รวมไปถึงอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วย ระดับภูมิต้านทานต่อโรคโควิด-19 จะมีการลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะยังไม่มีการแนะนำให้มีการตรวจภูมิต้านทานก่อนและหลังการฉีดวัคซีน เพราะยังไม่ทราบว่าระดับภูมิต้านทานระดับไหนที่จะสามารถป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อติดตามผลภูมิต้านทานที่ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป รวมไปถึงการวางแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในอนาคต

“ท่านที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือมีการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป”

และมีความประสงค์ขอรับบริการ ตรวจวัดระดับภูมิต้านทาน ทางศูนย์จะบริการตรวจให้ฟรีตามความประสงค์ จำนวน 500 ท่าน โดยขอให้ท่านกรอกแบบสอบถามเพื่อระบุวันและเวลาที่สามารถเข้ารับการตรวจ ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ตึก ส.ก. ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะมีการแจ้งผลการตรวจผ่านทางอีเมล์ภายใน 2 สัปดาห์

ผู้ที่สนใจกรอกวันที่จะมารับกันตรวจได้ใน https://forms.gle/K2Hu8hwzToGXHzFC8 หรือสแกน QR Code

2023-05-16T02:07:21Z dg43tfdfdgfd