จีนบริจาคเวชภัณฑ์-อุปกรณ์ ช่วยกัมพูชาสู้โควิด-19

© สนับสนุนโดย N.C.N. Limited (แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานขนย้ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของซิโนแวค ณ ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของก...

Source: