หญิงอังกฤษ 2 คนอาจเสียชีวิตเพราะหมอแพร่เชื้อโรคเริมให้ระหว่างผ่าคลอดบุตร

© BBC ผลการตรวจสอบของบีบีซีพบหลักฐานบ่งชี้ว่า ผู้หญิง 2 คนที่เสียชีวิตจากโรคเริม หลังจากเข้ารับการผ่าท้องคลอดบุตรได้ไม่นาน อาจได้รับเชื้อ...

Source: