อาชีวะจับมือกรมสุขภาพจิต ประกวด TO BE NUMBER ONE ภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้มอบหมายให้ตน เป็นประธานกรรมการตัดสินในการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตา ดวงสวัสดิ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ต่อไป

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปีนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งหมด 28 สถานศึกษา แบ่งเป็นประเภทดีเด่น 21 แห่ง เข้าร่วมประกวดระดับทอง 2 แห่ง และระดับเงิน 5 แห่ง โดยสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ผ่านการแข่งขันในระดับจังหวัด และมีการนำเสนอในหลักการ "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน" ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการของชมรมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ ทั้งนี้ สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมการประกวดสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียน และผู้เรียนกลุ่มเสพได้รับการบำบัดรักษา และสามารถฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด อีกทั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่มีภารกิจให้คำปรึกษาแก่เพื่อนสมาชิกที่มีปัญหา ได้แก่ ปัญหาความรัก ปัญหาการเรียน และปัญหายาเสพติด ซึ่งศูนย์เพื่อนใจสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกชมรม ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย สถานศึกษาแห่งความสุข ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-03-12T11:57:37Z dg43tfdfdgfd