'จีน' บริจาคเวชภัณฑ์หนุน 'ลาว' ต้านโควิด-19 บริเวณพรมแดน

© สนับสนุนโดย N.C.N. Limited (แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ลำเลียงเวชภัณฑ์ที่เป็นความช่วยเหลือจากจีนที่ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต ในนครหลวงเวียงจันท...

Source: